KOMUNIKAT

 

dla uczestników letniego wypoczynku organizowanego przez:
Młodzieżowe Biuro Turystyczne „MECHANIK”

 

Kolejność postępowania przy wyjazdach grupowych lub indywidualnych:

      0 - zadzwonić  tel kom.0602172274 lub(52) 3791 261w46 lub zgłosić się w biurze,

      1- zapoznać się z letnią ofertą szczegółową i dodatkowymi kosztami (kieszonkowe),

      2 - zgłosić swój udział w imprezie podając: imię i nazwisko, datę urodzenia,

             adres z kodem i nr telefonu oraz  numer ważnego paszportu,

      3 - podpisać umowę-zgłoszenie (przez osoby pełnoletnie) i wpłacić na konto

             biura 200 zł zaliczki w celu rezerwacji miejsca na liście zasadniczej,

      4 - odebrać z biura kartę kwalifikacyjną na obóz dziecka, przekaz bankowy z

            kontem biura i pismo do zakładów pracy rodziców o dokonanie przelewu

            z funduszu socjalnego,

      5 - wpłacić pozostałą część kosztów imprezy na konto zgodnie z umową

                                                                           (na 1miesiąc przed planowanym rozpoczęciem imprezy),

      6 - oddać kartę kwalifikacyjną i odebrać z biura przy wyjazdach zagranicznych

            szczegółowe warunki uczestnictwa oraz program i kosztorys imprezy.

Numer konta:

 Młodzieżowe Biuro Turystyczne „MECHANIK”
85 -224 Bydgoszcz ul. Św. Trójcy 37
nr: 09 1020 1462 0000 71 02 0019 5982 PKO I /oddział w Bydgoszczy
.

      Przy wyjazdach grupowych:
 

  7 - przyjść na zebranie organizacyjne w podanym terminie do sali nr 5

          Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 przy Rondzie Grunwaldzkim na

-         godz. 16.00 uczestnicy obozów wędrownych po Europie (pod namiotami),

-         godz. 17.00 uczestnicy obozów wypoczynkowych,

-         godz. 18.00 uczestnicy obozów rowerowych,

  7a - oddać karty kwalifikacyjne dzieci z nr paszportów,

  7b - odebrać założenia organizacyjne i program

  8 - podzielić się na zespoły /w przypadku obozów wędrownych/,

  9 - wypisać kartę zapotrzebowania na sprzęt turystyczny,

               /w przypadku obozów wędrownych pod namiotami/

 10 - wpłacić na konto biura pozostałą należność na miesiąc przed imprezą,

 11 - w przypadku obozów wędrownych po Europie w przeddzień wyjazdu

        wziąć udział w zebraniu, na które należy:

-         przynieść sprzęt turystyczny

-         opłacić u pilota wstępy

-         odebrać szczegółowy plan imprezy turystycznej.

 ZAPRASZAMY